Čtvrtek, 7. listopadu 2019

článků: 8

Microsoft a Warner Bross uvěznili Supermana do kousku křemenného skla

Superman se jako klasický superhrdina stal zkušebním pilotem pozoruhodné technologie ukládání velikých objemů dat do křemenného skla. Stejnojmenný film z roku 1978 teď vydrží přinejmenším tisíc let, pokud se nesetká s nějakým kryptonitem.

ikona 2 OSEL.cz | 7. listopadu 2019 19:05 |

Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. f) až i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu... Citace: 271/2019 Sb. Částka: 118/2019 Sb. Na straně (od-do): 2770-2785 Rozeslána dne: 31. října 2019 Druh... ...

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. listopadu 2019 17:45 |

Plasty už neletí! Letiště Praha chce omezovat jednorázové plasty

Letiště Praha spouští program Plasty už neletí, který má vést k omezení spotřeby jednorázových plastů v prostředí letiště. Chce proto motivovat cestující, aby tento druh plastů používali minimálně nebo vůbec, zároveň firma postupně sníží vlastní …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. listopadu 2019 12:35 |

Pravidla pro registraci zavedených látek

Ke dni 31. května 2018 byl ukončen přechodný režim pro registraci zavedených chemických látek podle nařízení REACH. Komise nyní objasnila, která ustanovení pro zavedené látky se budou i nadále používat do 31. prosince 2019. Komise stanovila 31. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. listopadu 2019 10:35 |

Ministerstvo zemědělství podpoří v roce 2020 národními dotacemi především zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat

Celkem 3,8 miliardy korun získají v příštím roce čeští zemědělci prostřednictvím národních dotací. Jsou určené hlavně na programy, které přispívají ke zlepšování podmínek v chovech zvířat nebo k udržení odvětví, která jsou důležitá pro zachování …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. listopadu 2019 10:35 |

OPŽP 2007 - 2013: Sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné na rok 2020

Zveřejňujeme přehled rozdělené sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platné pro kalendářní rok 2020. Takto zveřejněná sociálně únosná cena pro …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. listopadu 2019 10:35 |

Komise schválila další projekty v rámci budování energetické unie

Evropská komise dnes schválila 4. seznam projektů společného zájmu, které se zaměřují na propojení sítí, zajištění dostupnosti a bezpečnost dodávek energie v EU. Podle Komise přispějí zvolené projekty zejména k propojení elektrických sítí a výstavbě …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. listopadu 2019 08:35 |

Inspektoři pokutovali SŽDC za nelegální kácení podél železniční dráhy na Českobudějovicku

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Českých Budějovicích uložili pokutu 150 tisíc korun Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Tato státní organizace nechala v rozporu se zákonem na ochranu přírody a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. listopadu 2019 04:45 |