Středa, 4. prosince 2019

článků: 6

Mikuláš ztratil plášť

Několik poznámek o starších tradicích dětských her a taky o ochraně před nespravedlivými rozsudky.

ikona 2 OSEL.cz | 4. prosince 2019 20:55 |

MŽP a TA ČR startují 2. veřejnou soutěž v programu Prostředí pro život

Soutěžní lhůta začala běžet od 28. listopadu 2019 a končí 19. února 2020... Ministerstvo životního prostředí spolu s Technologickou agenturou České republiky včera odstartovaly druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 4. prosince 2019 10:25 |

Vodafone ocenil nejlepší absolventskou práci v oblasti životního prostředí

Klimatické změny, problematika šedé vody nebo vztah globalizace k udržitelnosti jsou témata soutěžních diplomových a bakalářských prací prvního ročníku environmentální soutěže Czech Envi Thesis. Pořádá ji Institut pro ekonomickou a ekologickou …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 4. prosince 2019 09:45 |

Představení SOER 2020

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency) každých 5 let připravuje podrobnou zprávu o stavu životního prostředí v Evropě, tzv. SOER (Europen Environment - State and Outlook). SOER 2020 přináší integrovaný a komplexní …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 4. prosince 2019 08:25 |

Lomnice n.P.: Re-use sklad při sběrném dvoře

Na sběrném dvoře byla dokončena přístavba přístřešku pro zřízení tzv. RE-USE centra - místa pro uložení věcí, které jsou pro někoho již odpadem, ale jinému by ještě mohly sloužit. Centrum začalo fungovat na začátku října a byly zveřejněny pravidla …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 4. prosince 2019 06:25 |

Dokážeme změřit udržitelnost bydlení z pohledu obcí?

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. Jeho podoba rozhodujícím způsobem určuje kvalitu života, sociální status, zdraví, mobilitu a mnoho dalších parametrů podstatných pro obyvatele i budoucí vývoj konkrétního místa. Role měst a obcí je v …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 4. prosince 2019 04:25 |