Pátek, 5. března 2021

článků: 7

Schválení oblastních plánů rozvoje lesů

přírodní lesní oblast č. 34 - Hornomoravský úval 24.2.2021 Ministerstvo zemědělství dne 23. 2. 2021 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 34 - Hornomoravský úval. Ministerstvo zemědělství podle § 23 odst. 1 zákona č. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 5. března 2021 12:45 |

LPG by mohlo být do roku 2050 kompletně produkováno z obnovitelných zdrojů, uvádí studie Evropské asociace LPG

Ambicí Evropské unie je být do roku 2050 klimaticky neutrální. Představitelé evropského LPG průmyslu se zavázali tento ambiciózní cíl podpořit. Podle aktuálně publikované studie ,,BioLPG: A Renewable Pathway Towards 2050" by mohla být budoucí …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 5. března 2021 11:35 |

Pravidla pro uvádění výrobků na trh pro stavební výrobky vyrobené z odpadů

Podrobnosti k části vydávání vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh pro stavební výrobky vyrobené z odpadů Pro druhotné suroviny a recyklované materiály/ …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 5. března 2021 10:15 |

Nová partnerství se zaměří na urychlení zelené a digitální tranzice

Evropská komise dnes navrhla vytvořit 10 nových evropských partnerství mezi EU, členskými státy a průmyslem, jejichž cílem bude urychlit zelenou a digitální tranzici a podpořit konkurenceschopnost a odolnost evropského průmyslu. Těchto 10 partnerství …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 5. března 2021 09:45 |

5 tipů pro komunikaci udržitelného byznysu

1. BUĎTE KONKRÉTNÍ Natírání nazeleno, jak se někdy greenwashingu přezdívá, poznáte často podle vágních a abstraktních konceptů, které firmy zahrnují do své komunikace. Nedovedete si pod reklamním sloganem představit nic konkrétního? Pak vás to …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 5. března 2021 07:45 |

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 3. 3. 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech se …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 5. března 2021 07:45 |

BORA na Ostravsku určí podíly zdrojů znečišťování ovzduší

Projekt BORA hledá odpověď na opakovanou a stále ne zcela dořešenou otázku: ,,Jaký skutečný podíl mají na kvalitě ovzduší místní průmysl, vytápění domácností, doprava, přenos znečištění z Polska a další zdroje?" Výzkumný koncept BORA by měl …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 5. března 2021 07:45 |