Pondělí, 8. března 2021

článků: 7

Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších …

Citace: 88/2021 Sb. Částka: 36/2021 Sb. Na straně (od-do): 770-775 Rozeslána dne: 1. března 2021 Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament Datum přijetí: 9. února 2021 Datum účinnosti od: 16.... ...

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. března 2021 16:25 |

Nové vyhlášky vodního hospodářství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy Citace: 87/2021 Sb. Částka: 35/2021 Sb. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. března 2021 12:45 |

Nová nařízení Komise, kterými se mění přílohy XVII a XIV nařízení REACH

Konsolidovaná verze nařízení REACH zapracovává 3 nová nařízení Komise, ohledně látek v tetovacích inkoustech, dále prostředků, na něž se vztahuje nařízení o zdravotnických prostředcích a perzistentních organických znečišťujících látek (ÚV 15. 2. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. března 2021 11:25 |

Prodloužení příjmu předběžných žádostí a žádostí Výzvy VI programu Úspory energie s EPC

S ohledem na dosud nevyužitou alokaci Výzvy VI programu Úspory energie s EPC, rozhodlo dne 24. 2. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu předběžných žádostí do 31. 5. 2021 (14:00:00) a také prodloužení příjmu žádostí do 30. 11. 2021 …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. března 2021 10:45 |

Ministr Brabec: Přidáváme 100 milionů korun na výsadbu stromů ve městech a obcích

Už 200 milionů korun vyčerpali obce, spolky, firmy i občané na výsadbu stromů uvnitř měst a obcí. Ministerstvo životního prostředí aktuálně navyšuje dotační titul o dalších 100 milionů korun. Peníze připraví města a obce na dopady změny klimatu. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. března 2021 08:45 |

Místo skládky do bioplynky: EFG spolupracuje se Šumperkem na sběru gastroodpadu

Energy financial group (EFG) a její bioplynová stanice EFG Rapotín BPS zahájili spolupráci s městem Šumperk. Občané budou nově moci třídit gastroodpad, tedy zejména zbytky z kuchyně a prošlé potraviny, do sběrných nádob, ze kterých následně poputuje …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. března 2021 08:05 |