Pátek, 12. března 2021

článků: 8

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. 3. 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. března 2021 17:45 |

EDN k asanaci kůrovcového dřeva povoleno od 1. 3. 2021

Povolení použití přípravku EDN (ethandinitril) k fumigaci dřeva napadeného kůrovcem. Dne 1. 3. 2021 bylo uveřejněno nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského č.j. UKZUZ 027771/2021, kterým se povoluje použití přípravku EDN …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. března 2021 11:15 |

Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace

Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. března 2021 09:25 |

Na víc než trojnásobek narostl zájem domácností o dotace pro obnovitelné zdroje za poslední 3 roky

Zájem domácností o dotace na fotovoltaiku, tepelná čerpadla, solární kolektory nebo kotle na biomasu rok od roku roste. Ukazují to data z obou dotačních programů, které mají domácnosti na pořízení obnovitelných zdrojů k dispozici. Celkový roční počet …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. března 2021 08:45 |

PENNY SÁZÍ BUDOUCNOST

PENNY se stalo partnerem grantového programu Sázíme budoucnost. V rámci podpory tohoto projektu Nadace Partnerství podpoří v letošním roce výsadbu minimálně 400 nových stromů. V rámci své filozofie ochrany životního prostředí a odpovědného chování k …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. března 2021 08:45 |

Valašské Klobouky: Recyklační nádoby na kovy jsou dostupnější

edé nádoby určené na kovové odpady nově posílily kloboucká stanoviště ke třídění odpadu. Dosud je mohli lidé využívat na sídlištích v ulicích Luční, Palackého a Sychrov, od září už je jich rozmístěno celkem osmnáct. Svoz bude probíhat každé dva týdny. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. března 2021 04:45 |

Hydrogen Days 2021 přivítají v Česku odborníky na vodík z celého světa

Až 50 tisíc automobilů a téměř devět stovek autobusů na vodík má již v roce 2030 brázdit české silnice. I to vyplývá z evropských dohod, ke kterým se zavázala Česká republika. Vodík zažívá celosvětovou renesanci. V příštích několika letech se z …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. března 2021 04:45 |