Úterý, 6. dubna 2021

článků: 4

Nová konzultace ohledně legislativy související s plynem

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci týkající se revize směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám. Cílem chystané revize je sjednotit tuto legislativu …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. dubna 2021 13:15 |

ŠKODA AUTO spouští program pro rozvoj talentů zaměřený na elektromobilitu a digitalizaci

ŠKODA AUTO otvírá nový rozvojový program pro absolventy vysokých škol, zaměřený zejména na oblasti elektromobility a digitalizace. Studenti, kteří završili bakalářské nebo magisterské studium, se mohou zapojit do programu, který trvá jeden rok, a na …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. dubna 2021 12:35 |

Krajské energetické bilance s daty pro rok 2018

Územní (krajské) energetické bilance jsou připravovány na základě požadavku daného nařízením vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci (ÚEK), které v tomto směru stanovuje obsah a způsob zpracování územní …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. dubna 2021 06:15 |

Velké sopečné erupce snižují aktivitu tropických cyklón

Vědci Botanického ústavu AV ČR zrekonstruovali frekvenci a intenzitu tropických cyklón východní Asie za posledních 350 let. Zjistili, že jejich frekvence je v posledních 30 letech jedna z nevyšších za studované období a rovněž popsali závislost mezi …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. dubna 2021 04:25 |