Pátek, 30. dubna 2021

článků: 5

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 28. dubnu 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 30. dubna 2021 13:25 |

Rosatom spouští celosvětovou iniciativu Atoms for Humanity

Záruka budoucího rozvoje lidstva stojí na zelených zdrojích energie, mezi které patří kromě solárních a větrných elektráren i jaderná energetika. Moderní jaderné technologie však lidstvu dávají mnohem více než jen ekologicky čistou energii. Mírové …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 30. dubna 2021 09:25 |

MŽP předkládá veřejnosti návrh Cirkulárního Česka 2040. Vyjádřit názor můžete i vy

Ministerstvo životního prostředí zahajuje veřejnou konzultaci k návrhu Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040). Tento dokument formuluje nezbytné kroky k tomu, aby byla Česká republika prostřednictvím …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 30. dubna 2021 09:25 |

Rada se dohodla s Parlamentem na podobě klimatického zákona

Zástupci Rady a Evropského parlamentu dosáhli prozatímní politické dohody ohledně podoby evropského klimatického zákona, jehož hlavním cílem je dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 55 % do roku 2030 …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 30. dubna 2021 08:45 |

Young Energy Europe 2.0: Účastníci ušetří energii, finance a ovlivní své okolí

Snížit emise CO? šetřit zdroje a zvednout povědomí o udržitelném stylu podnikání a života, je cílem pokračování vzdělávacího projektu Young Energy Europe. V rámci úvodního Kick-off meetingu 26. dubna byl vedoucí odboru Dr. Silke Karcher ze Spolkového …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 30. dubna 2021 04:45 |