Pondělí, 10. května 2021

článků: 5

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety ENVI(2021)0510_2 DRAFT AGENDA Meeting Monday 10 May 2021, 13.45 - 16.15 and 16.45 - 18.45 Brussels Room: József Antall (2Q2) And with remote participation of ENVI Members 10 May 2021, 13.45 - …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. května 2021 11:05 |

MČ Praha 10 pokračuje v ekologické osvětě, uspořádá diskuzní fóra na téma odpadů

MČ Praha 10 pokračuje v ekologické osvětě! Na informačně-edukativní kampaň ,,Duben bez odpadů" naváže dvěma fóry, na nichž budou o celospolečensky významném tématu diskutovat jak zástupci městské části, tak profesních organizací a institucí a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. května 2021 11:05 |

Květnová Priorita je plná úspěšných projektů

Jak se připravit na změnu klimatu, jak zlikvidovat starou ekologickou zátěž nebo jak se postavit k obnově městského parku. Nejen o těchto projektech je aktuální vydání časopisu Priorita. Na dvoustraně vám přinášíme přehled projektů, které soutěží o …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. května 2021 09:35 |

Kraj Vysočina, Nové Město na Moravě: Pasivní budova nemocnice se zelenou střechou

Kraj Vysočina jako zřizovatel příspěvkové organizace Nemocnice Nové Město na Moravě zadal projekt výstavby nového pavilonu dětského oddělení v pasivním energetickém standardu. Celý projekt díky svému ekologicky šetrnému řešení získal finanční podporu …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. května 2021 07:35 |

Webinář ke službě programu Copernicus pro monitorování atmosféry

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá druhý ze série webinářů věnované vybraným službám programu Copernicus. Na přípravě webináře se podílí Český hydrometeorologický ústav a jeho obsah se bude věnovat službě pro monitorování …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. května 2021 06:15 |