Středa, 12. května 2021

článků: 5

#TheFutureIsYours: Přemýšlíte o udržitelné budoucnosti? Přidejte se k celoevropské debatě nad tématy životního prostředí

Každý obyvatel Evropské unie se nyní může zapojit do celoevropské debaty o budoucím směřování EU a její politiky. Tato debata proběhne v rámci tzv. Konference o budoucnosti Evropy, která byla dnes zahájena ve Štrasburku a potrvá až do jara příštího …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. května 2021 17:45 |

Kdo stojí za aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek?

Odbor půdní služby Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v roce 2020 provedl aktualizaci BPEJ v 98 katastrálních území v celkovém rozsahu cca 29 500 ha a řešil téměř 300 žádostí vlastníků půdy o posouzení správnosti či doplnění BPEJ. V letošním roce …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. května 2021 17:45 |

Nový Zpravodaj MŽP o zelených dotacích budoucnosti

Evropská ekonomika má před sebou důležité období zásadních modernizačních změn při přechodu na bezuhlíkové technologie v energetice, ochranu klimatu, snižování emisí nebo změnu krajiny. ,,Od loňského prosince má Evropa svou ,,Zelenou dohodu" - …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. května 2021 10:35 |

Nová mapová aplikace Rastrová data

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spustila novou mapovou aplikaci Rastrová data určenou pro analýzy obrazových dat. Obsahuje historickou ortofotomapu, současnou ortofotomapu, mapy II. a III. vojenského mapování, topografickou mapu, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. května 2021 10:35 |

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do sedmi let v režimu ekologického zemědělství. Vyplývá to z plánu Ministerstva …

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce zvýšit plochy zemědělské půdy obhospodařované ekologicky na 22 % z dosavadních přibližně 15 %. Vzrůst by měla i výměra orné půdy v ekologickém zemědělství a spotřeba biopotravin. Tyto cíle stanovil Akční plán ČR pro …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 12. května 2021 07:35 |