Středa, 2. června 2021

článků: 7

Rekordních 30 milionů korun nabídne program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1.6. startuje příjem žádostí do nové dotační výzvy na opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny. Zájemci mohou žádat o příspěvek například na výsadbu stromořadí, mezí a remízků či extenzivních sadů a také na budování vodních prvků jako jsou …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 2. června 2021 17:35 |

Jaká podpora cirkulární ekonomiky čeká firmy díky novým dotacím?

Velké, střední i malé firmy mohou v aktuálních dotačních výzvách Ministerstva průmyslu a obchodu získat dotace na mzdy, inovativní výrobní zařízení či testování svých produktů, pokud prokážou, že projekty přispívají rozvoji cirkulární ekonomiky a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 2. června 2021 12:25 |

EU uzavřela s Japonskem dohodu o zelené alianci

Hlavní představitelé EU a Japonska podepsali na 27. summitu EU-Japonsko dohodu o vytvoření tzv. zelené aliance. Jedná se o první bilaterální iniciativu tohoto typu, která si klade za cíl urychlit aktivity vedoucí k ochraně životního prostředí, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 2. června 2021 10:35 |

Sumy efektivních teplot pro vývoj kůrovce jsou druhým rokem dostupné v mapové podobě

Aktuálně druhým rokem bude od počátku rojení kůrovce lesníkům a vlastníkům lesů k dispozici mapový podklad zobrazující rychlost vývoje kůrovců ve stromech napadených při jarním rojení. Tuto rychlost charakterizuje suma efektivních teplot promítnutých …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 2. června 2021 10:35 |

Vědci Botanického ústavu AV ČR na stopě zcizené DNA

Vědci Botanického ústavu AV ČR objevili v genomech planých ječmenů úsek DNA, který pochází z jejich vzdáleného příbuzného z podčeledi Panicoideae, konkrétně prosa. Zjistili, že ač tento úsek DNA byl přenesen do předka jedné skupiny ječmenů před …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 2. června 2021 07:25 |

Odpovědi MŽP na odborné dotazy ČAOH k jednotlivým částem nové odpadové legislativy

Nový odpadový zákon je účinný od ledna a povinné osoby, tedy obce, města i firmy, postupně mění své dosavadní systémy tak, aby splňovaly požadavky nové legislativy. V tomto procesu se v praxi objevuje mnoho otázek ke správnému výkladu a aplikaci …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 2. června 2021 06:45 |