Úterý, 22. června 2021

článků: 9

Finalists Announced for Plastics Recycling Awards Europe 2021

Finalists in the fourth edition of the Plastics Recycling Awards Europe were an announced in a livestream event that took place today (15 June 2021). The winners of the seven award categories will be announced on 5 November, the second day of the …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. června 2021 12:15 |

Aktuálně - Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)

Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 14. 6.2021). …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. června 2021 10:25 |

Konference Životní prostředí - prostředí pro život 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. června 2021 10:25 |

Ekologie a těžká stavební technika? Jak trend akumulátorového napájení proniká i do stavebnictví

Tlak na firmy v oblasti společenské a ekologické odpovědnosti způsobuje velký posun technologického světa směrem k častějšímu a efektivnějšímu využití elektrické energie. Ta je populární zejména díky tomu, že elektrická energie patří mezi obnovitelné …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. června 2021 09:45 |

Proti covidu bez potřebných označení

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Olomouci uložili společnosti První Moravská Obchodní, a.s. v souvislosti s prodejem anticovidových gelů pravomocnou pokutu 40 tisíc korun za porušení chemického zákona a zákona o biocidech. Se …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. června 2021 09:45 |

7 nejčastěji kladených otázek a mýtů kolem řešení těžby v Turówě

Z úst politických představitelů často zaznívají argumenty nebo komentáře, které zkreslují nebo dezinterpretují podstatu problému aktuálního vyjednávání české vlády s Polskem o další těžbě v hnědouhelném dole Turów, jenž negativně zasahuje českou …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. června 2021 08:35 |

Biomasakr

...

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. června 2021 08:35 |

30 let od konference Životní prostředí pro Evropu je českým přínosem Evropě

Před 30 lety se na zámku v Dobříši uskutečnila historicky přelomová celoevropská konference ministrů životního prostředí, na níž dodnes navazují další setkání tohoto jedinečného partnerství členských států Evropské hospodářské komise (EHK) OSN, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. června 2021 06:35 |

Zcela zbytečná řepková apokalypsa

Originální zemědělský experiment, který porovnává biopaliva s fotovoltaikou. To je téma právě vznikajícího dokumentárního filmu BIOMASAKR. Snímek názorně ukazuje dopady pěstování řepky na českou krajinu, půdu, vodu a zdraví a na možnosti využití …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. června 2021 04:45 |