Nová metodika k povolování kácení dřevin mimo les a další pokyny v čerstvém dubnovém Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí právě vydalo na svých webových stránkách další, v pořadí čtvrté číslo Věstníku MŽP v tomto roce. V dubnovém čísle najdete aktualizovaný Metodický pokyn MŽP k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání …

Importováno: 5. května 2021 (05:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/119054?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky