Společnost Ekopur nevhodným způsobem provozovala zařízení určené k nakládání se zdravotnickými odpady

Česká inspekce životního prostředí provedla v dubnu roku 2018 kontrolu nakládání sodpady ve firmě Ekopur v Hosíně na Českobudějovicku. Kvůli některým pochybením, jež byly v rozporu se zákonem o odpadech, byla této firmě udělena pokuta ve výši 200 …

Importováno: 26. května 2021 (08:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/119249?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky