Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH

Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. /aktualizováno 16.10.2019/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických …

Importováno: 28. listopadu 2019 (09:35), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/114854?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky