Jak hospodaří douglaska tisolistá s vodou

V poslední době se hodně mluví o douglasce tisolisté. Avšak jejímu vztahu k vodě nebyla zatím věnována v České republice větší pozornost...Vzhledem k diskusím o možnosti zvýšení zastoupení douglasky jako náhrady chřadnoucího smrku ztepilého mají ale …

Importováno: 14. prosince 2019 (04:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115121?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky