Kdy poprvé vyšlo slunce nad Atlantidou?

To docela dobře víme, v polovině 4. století před n. l., alespoň pokud máme na mysli Atlantidu jako Platónovo literární téma. Žádný starší pramen ani jiný doklad není. Přesto může být zábavné po zreferování Platónova popisu pátrat taky po jeho …

Importováno: 13. listopadu 2019 (14:45), OSEL.cz

Trvalý odkaz: http://www.osel.cz/10876-kdy-poprve-vyslo-slunce-nad-atlantidou.html