Pátek, 2. dubna 2021

článků: 3

Hnutí DUHA Olomouc pomáhá chovatelům získat 100% dotaci na ochranu stád před velkými šelmami

Až o stoprocentní podporu na zabezpečení stád mohou do konce června žádat chovatelé hospodářských zvířat. Kvůli potlačeným instinktům jsou totiž zejména ovce, ale také např. kozy nebo telata snadnou kořistí pro některou z velkých šelem. V zájmu …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 2. dubna 2021 12:55 |

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 31. 3. 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 2. dubna 2021 11:35 |

Konzultace ohledně revize směrnice o energetické náročnosti budov

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci týkající se revize směrnice o energetické náročnosti budov v kontextu Zelené dohody pro Evropu a cíle dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Cílem konzultace je především zjistit, jak by mohla …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 2. dubna 2021 08:25 |