Pátek, 23. dubna 2021

článků: 10

Vídeň investuje do cyklistiky. Letos realizuje 21 projektů

Zvýšení kvality cyklistické dopravy ve městě, lepší propojení jednotlivých městských částí, výstavba dalších cyklostezek a odstranění nedostatků v celé jejich síti. To vše je prioritou Vídně pro letošní rok a nadcházející léta. Jen letos plánuje …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. dubna 2021 17:45 |

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 21. dubnu 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. dubna 2021 17:45 |

Normy: ekologie a životní prostředí - duben 2021

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ v dubnu 2021. NOVÉ ČSN ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. dubna 2021 11:15 |

Pravidla pro uvádění výrobků na trh pro stavební výrobky vyrobené z odpadů

Podrobnosti k části vydávání vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh pro stavební výrobky vyrobené z odpadů Pro druhotné suroviny a recyklované materiály/ …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. dubna 2021 10:35 |

Analýza potenciálu geotermální energie ve středních a velkých hloubkách na území ČR na základě disponibilních údajů

Informace o projektu "Analýza potenciálu geotermální energie ve středních a velkých hloubkách na území ČR na základě disponibilních údajů" (TK02010092). Projekt "Analýza potenciálu geotermální energie ve středních a velkých hloubkách na …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. dubna 2021 10:35 |

Japonsko slíbilo, že sníží do roku 2030 emise o 46 procent

Japonsko slíbilo, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 46 procent oproti roku 2013. Nový cíl je podstatně ambicióznější než ten dosavadní, podle něhož měly exhalace klesnout o 26 procent. Závazek oznámil premiér Jošihide Suga, který se …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. dubna 2021 09:55 |

Pomozte potřebným, nejen darováním potravin...

Již více než rok trvající koronavirová krize způsobila výrazný nárůst lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Pomoci jim můžete prostřednictvím Sbírky potravin, která se uskuteční v sobotu 24. dubna. Nebo také darováním dalších užitečných …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. dubna 2021 08:35 |

Čína dala kvůli snižování emisí zelenou dalším jaderným blokům

V Číně byla schválena výstavba pěti nových jaderných bloků o celkovém výkonu 4,9 GWe, což zhruba odpovídá 10 % souhrnnému výkonu čínského jádra. Peking tak hledá alternativy k fosilním zdrojům. S odkazem na několik zdrojů to 15. dubna 2021 uvedla …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. dubna 2021 06:45 |

Fórum o prosazování odsouhlasilo rozsah kontrol spotřebních výrobků a biocidů v roce 2022

Desátý hlavní projekt fóra o prosazování (REF-10) se zaměří na integrované kontroly spotřebních výrobků. Inspektoři zkontrolují, zda výrobky splňují řadu různých omezení nebezpečných látek podle nařízení REACH (zveřejněno ECHA 24. 3. 2021). K novým …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. dubna 2021 05:25 |

Ministři zemědělství V4+4 vyzývají EK, aby předložila analýzu dopadů Strategického plánu SZP od roku 2023

O zkušenostech s přípravou strategických plánů Společné zemědělské politiky (SZP) a o příležitostech pro zemědělce ve spojitosti se strategií Farm to Fork (od zemědělce ke spotřebiteli) dnes jednali na videokonferenci ministři zemědělství zemí V4+4. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. dubna 2021 04:45 |